دستبند ام البنین نقره ۹جواهر اصل با مرکزیت عقیق زرد
588,000 تومان

دستبند ام البنین نقره ۹جواهر اصل با مرکزیت عقیق زرد
عقیق یمنی- درنجف-عقیق سبز- فیروزه نیشابور- یاقوت شمش - حدید- عقیق سلیمانی- بابا قوری

مدال زیبای زنانه عقیق یمنی اصل با تراشی بسیار زیبا و آویز فیروزه نیشابوری کاملا مشابه طلا
680,000 تومان

مدال زیبای عقیق یمنی اصل
با تراشی بسیار زیبا
و آویز فیروزه نیشابوری
کاملا مشابه طلا

قاب نقره طرح اشلیمی و شبکه
روکش آب طلا
عیار۹۲۵

مدال زیبای ام البنین نقره ۹جواهر اصل
830,000 تومان

مدال زیبای ام البنین
نقره ۹جواهر اصل
فیروزه نیشابور- عقیق زرد-عقیق سبز- عقیق یمنی-یاقوت شمش - حدید- عقیق سلیمانی-در نجف-عقیق سرخ

آماده برای رزرو حرز شرف الشمس با آداب مربوطه در ۱۹فروردین ۱۴۰۰ پشت نگین عقیق زرد

مدال زیبای عقیق زرد معدنی اصل طرح اسلیمی همراه با آویز فیروزه نیشابوری کاملا مشابه طلا
580,000 تومان

مدال زیبای عقیق زرد معدنی اصل
طرح اسلیمی
همراه با آویز فیروزه نیشابوری
کاملا مشابه طلا

قاب نقره طرح اسلیمی
روکش آب طلا
عیار۹۲۵

انگشتر فاخر و شیک فیروزه نیشابوری اصل
1,700,000 تومان

مناسب برای افراد و مراسمات خاص
و حلقه دامادی

????انگشتر فاخر و شیک
فیروزه نیشابوری اصل
بسیار خوش طبع و صاف

همراه با ۱۰عدد برلیان اصل

رکاب حرفه ایی رولکسی
طرح پلاتینی
آینه کاری شده
دستساز نقره عیار۹۲۵

انگشتر فاخر و کلکسیونی فیروزه نیشابوری
1,800,000 تومان

بسیار خوش رنگ با طبعی بالا

رکاب دستساز حرفه ایی
پولکی

انگشتر فاخر و کلکسیونی فیروزه نیشابوری
1,800,000 تومان

بسیار خوش رنگ با طبعی بالا
درجه یک

رکاب دستساز حرفه ایی
پولکی

انگشتر فاخر و کلکسیونی فیروزه نیشابور
2,800,000 تومان

بسیار خوش طبع و کاملا صف

رکاب فاخر تلفیق شبکه و آینه
چنگ برنجی مخراج شده با برلیان

انگشتر فاخر و کلکسیونی در نجف اصل
830,000 تومان

رکاب فیلی خوش ترکیب و زیبا
دستساز
مخراج شده با عقیق یمنی و فیروزه نیشابور
نقره عیار۹۲۵

انگشتر فاخر و کلکسیونی در نجف اصل با حرز کبیر اختصاصی خاتم آرا
1,380,000 تومان

انگشتر فاخر و کلکسیونی
در نجف اصل

با حرز کبیر اختصاصی خاتم آرا
روی پوست آهو دستنویس همراه با آداب و نماز مربوطه

رکاب فیلی خوش ترکیب و زیبا
دستساز
مخراج شده با عقیق یمنی و فیروزه نیشابور
نقره عیار۹۲۵

انگشتر ظریف و نفیس فیروزه نیشابوری
800,000 تومان

صاف و درجه یک

رکاب بسیار شیک دستساز درجه یک
پشت شبکه

انگشتر فاخر و کلکسیونی فیروزه نیشابور درجه یک عنکبوتی
1,200,000 تومان

با طبع رنگی بسیار بالا و نقشی زیبا

رکاب نفیس و حرفه ایی اشکی
دستساز هنر دست استاد شرفیان
نقره عیار ۹۲۵

انگشتر فاخر و کلکسیونی فیروزه نیشابور درجه یک
1,200,000 تومان

با طبع رنگی بسیار بالا و نقشی زیبا

رکاب نفیس دستساز
تلفیقی از آینه کاری و شبکه

انگشتر نقره فیروزه نیشابور
438,000 تومان

بسیار خوش رنگ و خوش طبع

رکاب نقره کاملا مشابه طلا
طرح جغه

انگشتر فاخر و شیک فیروزه نیشابوری اصل
1,200,000 تومان

بسیار خوش طبع

رکاب حرفه ایی طرح پلاتینی
آینه کاری شده
دستساز نقره عیار۹۲۵

انگشتر فاخر و فوق کلکسیونی فیروزه نیشابوری
9,800,000 تومان

فیروزه نیشابوری
با رنگی بسیار نادری و کمیاب
بالاترین رنگ ممکن در فیروزه
.

رکاب نفیس و درجه یک طرح گل لاله
تمام کار دست، با آینه کاری و شبکه های زیبای گل لاله
مخراج شده با برلیان های اصل
نقره عیار۹۲۵

انگشتر فاخر و کلکسیونی فیروزه نیشابوری عجمی و کاملا پاک
3,900,000 تومان

فیروزه نیشابوری عجمی و کاملا پاک
بسیار خوش طبع و چشم نواز

همراه با ۱۸عدد برلیان درجه یک اصل

رکاب حرفه ایی طرح پلاتینی
با طراحی قلم و آینه کاری فوق العاده خاص و شیک

انگشتر فاخر و فوق کلکسیونی فیروزه نیشابوری عجمی، کاملا پاک و کمیاب
6,400,000 تومان

فیروزه نیشابوری عجمی، کاملا پاک و کمیاب

بسیار خوش طبع و چشم نواز

همراه با ۴۲عدد برلیان درجه یک اصل

رکاب حرفه ایی جواهری

انگشتر فاخر و کلکسیونی فیروزه نیشابوری با نقش شجری زیبا
1,480,000 تومان

فیروزه نیشابوری با نقش شجری زیبا

رکاب دستساز
شبکه طرح اسلیمی برجسته
و قلم زنی ظریف و زیبا
همراه با ۴عدد برلیان اصل
نقره عیار۹۲۵

انگشتر فاخر و کلکسیونی فیروزه نیشابوری خوش طبع و زیبا
1,580,000 تومان

رکاب دستساز
قلم زنی تمام هنر دست
ذکر امیری حسین و نعم الامیر
همراه با ۴عدد برلیان اصل
نقره عیار۹۲۵

انگشتر فاخر و کلکسیونی فیروزه نیشابوری با نقش شجری زیبا
1,480,000 تومان

رکاب دستساز
تمام قلم زنی برجسته هنر دست
گل شاه عباسی

انگشتر فاخر و کلکسیونی فیروزه نیشابوری صاف و عجمی
2,200,000 تومان

فیروزه نیشابوری صاف و عجمی
بسیار خوش طبع و زیبا

رکاب حرفه ایی دستساز

انگشتر فاخر و فوق کلکسیونی فیروزه نیشابوری عجمی، کاملا پاک بسیار خوش طبع
4,300,000 تومان

فیروزه نیشابوری عجمی، کاملا پاک
بسیار خوش طبع

همراه با ۲۲عدد برلیان درجه یک اصل

رکاب حرفه ایی جواهری