مدال فاخر و کلکسیونی جواهری عقیق زرد معدنی اصل
1,480,000 تومان

مدال فاخر و کلکسیونی جواهری
عقیق زرد معدنی اصل

قاب نقره درحه یک
نگین‌ کاری شده سبک جواهری
روکش آب طلا عیار۹۲۵

مدال زنانه نقره فاخر و کلکسیونی سوپر جواهری عقیق زرد معدنی اصل
1,480,000 تومان

مدال نقره فاخر و کلکسیونی
سوپر جواهری
عقیق زرد معدنی اصل
تراس شمسه دقیق و منظم
هنر دست

حکاکی نفیس و دجه یک ذکر علی و فاطمه
اثر استاد میر

قاب نقره تمام جواهری درجه یک

مدال زیبای طرح شکوفه حدید اصل
318,000 تومان

قاب نقره
نگین کاری شده طرح جواهری
عیار۹۲۵

انگشتر جواهری فاخر و شیک زنانه یاقوت کبود معدنی
480,000 تومان

اصالت:آفریقا

رکاب درجه یک نقره روکش طلا سفید
عیار استاندار۹۲۵

انگشتر جواهری فاخر و شیک زنانه یاقوت سرخ معدنی
480,000 تومان

اصالت:آفریقا

رکاب درجه یک نقره روکش طلا سفید
عیار استاندار۹۲۵

نیم ست شیک و زیبای طرح جواهری با نگین های یاقوت کبود سنتاتیک(طرح یاقوت)
980,000 تومان

نگین های یاقوت کبود سنتاتیک(طرح یاقوت)

قای نقره نگین کاری شده طرح جواهر
عیار استاندارد
روکش طلاسفید

انگشتر فاخر و کلکسیونی جواهری
1,100,000 تومان

آماتیست درجه یک معدنی اصل

رکاب نفیس و حرفه ایی
تلفیق شبکه و آینه کاری
منظم و بدون نقص
نقره عیار۹۲۵ تمام هنر دست

انگشتر فاخر و نفیس جواهری یاقوت گارنت (سیلان)
880,000 تومان

درجه یک معدنی اصل

رکاب درجه یک و حرفه ایی
شبکه طرح کتیبه
هنر دست استاد احمد
نقره عیار ۹۲۵

انگشتر فاخر و فوق کلکسیونی جواهری
8,800,000 تومان

الماس طبیعی اصل درجه یک
بسیار پاک‌و شفاق

رکاب نفیس رولکسی
مخراج شده با برلیان های اصل
و آینه کاری بسیار شیک
تمام هنر دست
نقره عیار ۹۲۵

انگشتر مردانه جواهری فاخر و شیک زبرجد اصل
980,000 تومان

بسیار خوش طبع و صاف

همراه با ۶عدد برلیان اصل

مناسب برای افراد و مراسمات خاص
و حلقه دامادی

انگشتر مردانه جواهری کلکسیونی زمرد اصل درجه یک
1,200,000 تومان

بسیار خوش طبع و صاف

همراه با ۶عدد برلیان اصل

مناسب برای افراد و مراسمات خاص
و حلقه دامادی

انگشتر مردانه جواهری فاخر و شیک موزانایت مشکی (الماس روسی)
1,400,000 تومان

موزانایت مشکی (الماس روسی)
Black diamond
همراه با ۱۵عدد برلیان اصل

مناسب برای افراد و مراسمات خاص
و حلقه دامادی

انگشتر مردانه جواهری کلکسیونی زمرد اصل درجه یک پنج شیر
3,400,000 تومان

بسیار خوش طبع و صاف

همراه با ۱۰عدد برلیان اصل

مناسب برای افراد و مراسمات خاص
و حلقه دامادی

انگشتر زنانه جواهری فاخر و شیک زنانه آماتیست معدنی اصل
488,000 تومان

رکاب درجه یک نقره روکش طلا سفید
عیار استاندار۹۲۵

انگشتر ظریف و نفیس جواهری زبرجد معدنی اصل درجه یک
730,000 تومان

رکاب بسیار شیک دستساز درجه یک
پشت شبکه با سوهان کشی منظم و زیبا
هنر دست استاد عماد
نقره عیار ۹۲۵

انگشتر ظریف و نفیس جواهری توپاز معدنی اصل
688,000 تومان

درجه یک
تراش فنسی

رکاب بسیار شیک دستساز درجه یک
طرح چند وجهی

انگشتر جواهری ست زوجین موزانایت ( الماس روسی)
1,550,000 تومان

رکاب صفوی دستساز درجه یک
پشت شبکه با اره کاری های منظم و زیبا
هنر دست استاد عماد
نقره عیار ۹۲۵

انگشتر جواهری فاخر و نفیس گارنت اصل (یاقوت سیلان)
940,000 تومان

رکاب دستساز بسیار زیبا
قلم زنی تمام هنر دست سبک اصفهان
آینه کاری شده
نقره عیار ۹۲۵

انگشتر جواهری فاخر و کلکسیونی یاقوت کبود معدنی درجه یک
2,800,000 تومان

اصالت:آفریقا

جواهری
تراش دامله بسیار خاص و بینظیر

رکاب دستساز بسیار زیبا

انگشتر فاخر و کلکسیونی جواهری توپاز معدنی درجه یک
1,800,000 تومان

اصالت:سوئیس

جواهری

رکاب دستساز بسیار زیبا
قلم زنی سبک اصفهان تمام هنر دست

انگشتر فاخر جواهری توپاز سبز اصل درجه یک
1,100,000 تومان

رکاب فاخر و دستساز
تلفیقی از شبکه و آینه منظم
مخراج شده با الماس های اصل

انگشتر فاخر و کلکسیونی جواهری یاقوت سرخ معدنی تراش اشکی
1,480,000 تومان

اصالت:آفریقا

رکاب فاخر و دستساز
تلفیقی از شبکه و آینه منظم

انگشتر فاخر و کلکسیونی جواهری یاقوت سرخ معدنی
1,380,000 تومان

اصالت:آفریقا

رکاب فاخر و دستساز
تلفیقی از شبکه و آینه منظم

انگشتر فاخر و کلکسیونی جواهری اوپال درجه یک معدنی قواره دار
1,380,000 تومان

اوپال درجه یک معدنی قواره دار
اصالت:اتیوپی

رکاب نفیس دستساز
تلفیقی از شبکه و آینه منظم
مخراج شده با ۲۰عدد برلیان اصل
نقره ۹۲۵ عیار